Kong David blev salvet tre gangeVidste du at kong David blev salvet til konge tre gange?


Den første gang var ved profeten Samuel midt blandt familien med hans far Isaj og alle hans brødre:


I Samuel 16:13


וַיִּקַּח שְׁמוּאֵל אֶת־קֶרֶן הַשֶּׁמֶן וַיִּמְשַׁח אֹתֹו בְּקֶרֶב אֶחָיו וַתִּצְלַח רוּחַ־יהוה אֶל־דָּוִד מֵהַיֹּום הַהוּא וָמָעְלָה


Samuel tog da hornet med olien og salvede ham, mens hans brødre var tilstede, og fra den dag greb Herrens ånd David. (Alle oversættelser fra forfatterens med mindre andet er angivet.)


Anden gang var af Judas ældste i Hebron, lige efter kong Sauls død:


II Samuel 2:4

וַיָּבֹאוּ אַנְשֵׁי יְהוּדָה וַיִּמְשְׁחוּ־שָׁם אֶת־דָּוִד לְמֶלֶךְ עַל־בֵּית יְהוּדָה


Siden kom Judas mænd derhen og salvede David til konge over Judas hus.


Den tredje gang var af hele Israels nation, både Juda og Israel:


I krønikebog 11:3 (II. Samuel 5:3)


וַיָּבֹאוּ כָּל־זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל־הַמֶּלֶךְ חֶבְרֹונָה וַיִּכְרֹת לָהֶם דָּוִיד בְּרִית בְּחֶבְרֹון לִפְנֵי יהוה וַיִּמְשְׁחוּ אֶת־דָּוִיד לְמֶלֶךְ

לעַל־יִשְׂרָאֵל כִּדְבַר יהוה בְּיַד־שְׁמוּאֵל

Alle Israels ældste var kommet til kongen i Hebron; der sluttede David pagt med dem for Herrens ansigt, og de salvede David til konge over Israel efter Herrens ord ved Samuel.


Lige efter denne salvelse til konge drog David og hans hær op og erobrede Jerusa-lem.


David regerede over Juda i omkring 7 år i Hebron og derefter 33 år i Jerusalem over det samlede Juda og Israel.


Der er successive stadier i denne serie af de tre salvelser. Den første har at gøre med de involverede grupper af folk:


  1. Familie

  2. Stamme

  3. Nation


Den anden har at gøre med, hvem der salvede ham:


  1. profeten Samuel

  2. Judas ældste

  3. Judas og Israels ældste


Og den tredje har at gøre med lokationen:


  1. Bethlehem

  2. Hebron

  3. Jerusalem


Anden og tredje salvelse blev set som en opfølgning og en udvidelse af den første salvelse ved Samuel. Det var den samme salvelse, som foregik gennem de udvidede stadier i de på hinanden følgende tidsperioder.


Udvidelsen af salvelsen betød også en udvidelse af autoriteten. Sfæren af hans kongedømme voksede med hvert stadium.


Der var forskellige åndelige kampe og udfordringer med hver ny salvelse. Efter den første dræbte David Goliat. Derefter måtte han forholde sig til Sauls jalousi. Der var overnaturlig kraft i sejrene og beskyttelsen af ham. Hans familie blev angrebet af amalekitterne, og han redede dem ved Siklag.


Efter den anden salvelse måtte David udkæmpe en langvarig krig med de hære, som havde fulgt Saul. Der var jalousi fra Israels ti stammer overfor Judastammens lederskab. Tilmed var der uroligheder i Judahs hær anført af Joab. (David sagde, at han var ”salvet”, men for blød og svag til at håndtere Serujas hårdhed. (II Samuel 3:39).


Ved det tredje stadium var David konge over hele nationen, hvilket gav ham stor hæder, velstand og tilbedelse i Jerusalem. Det medførte imidlertid også forskellige udfordringer. Der var interne stridigheder i den kongelige familie, krige med andre nationer, utroskab og korruption.


De samme historiske processer fortsatte efter David. Hans søn Salomon regerede over hele Israel. Han byggede Templet og udvidede riget til dets største territoriale udstrækning. Men der var fortsat intern uro, seksuel synd, stolthed og jalousi, poli-tisk og økonomisk korruption.


I tiden med Salomons søn, Rehoboam splittedes nationen atter til Juda mod syd omkring Davids efterkommere og Israel i nord med de øvrige ti stammer. Judas og Israels historie havde perioder med stor ære, sejre og vækkelse, men havde også perioder med splittelse, synd og nederlag.


Skønt profeterne opfordrede folket til omvendelse, blev Israel til sidst ødelagt og blev i år 722 sendt i eksil af assyrerne. Senere blev Juda ødelagt og sendt i eksil i år 586 af babylonerne. Ezekiel bad og profeterede, at de to ”grene”, Juda og Israel ville blive forenet igen (Ezekiel 37).


En Større konge vil komme


Profeterne begyndte også at beskrive visioner om en kommende, større konge. Han ville være søn af David, men samtidig guddommelig. Hans rige ville være baseret på det israelitiske kongerige, men ville også være himmelsk og evigt. Disse profetier, øget gennem de ødelæggende eksiler, fremelskede en voksende forventning om den kommende Messias og det messianske rige. Selve ordet ”Messias” (Mashiach) betyder ”salvet”.


Det var dette håb om den kommende salvede Konge, som banede vejen for Messias Yeshuas fødsel, som det er beskrevet i Evangelierne. Han var Davids søn og Guds søn: Davidisk og guddommelig.


Yeshua fik den samme guddommelige salvelse som David, men med en endnu højere udvidelse af autoriteten.. Han autoritet bliv ikke blot udvidet til Judæa, men også til de nye troende, som ville følge Ham i alle verdens nationer. Ekklesia kan ses som en yderligere udvidelse af riger, som blev givet til David: familie, derefter stamme, så nation og derefter den internationale ekklesia.


Yeshuas autoritet kombinerede også himlen og jorden. Han blev født på jorden og løftet op til himlen. Han forener det jordiske Jerusalem og det himmelske Jerusalem. En dag i nær fremtid vil Han vende tilbage for at færdiggøre denne enighed. Hans kongelige salvelse og autoritet vil forene himlen og jorden; Israel og nationerne.


Salvelsen af David var i bund og grund en salvelse af Messias Yeshua selv. Alle som tror på Ham har på hvilket som helst tidspunkt adgang til den samme salvelse gennem Helligånden og til den samme autoritet gennem Yeshuas navn.


David blev salvet tre gange. Den kongelige salvelse og autoritet fortsatte sin vækst og udvidelse over tid i forskellige stadier. Som troende i Yeshua lad os da vandre i den samme salvelse, som nu er givet til os.